Instalacje Przemysłowe I Użyteczności Publicznej

Hale, biura, zakłady przemysłowe, magazyny

Montaż instalacji

 • montaż korytek i drabinek kablowych 
 • montaż instalacji w rurkach RL  
 • układanie kabli, wymiana kabli  
 • montaż rozdzielni wraz z osprzętem 
 • montaż oświetlenia na halach, biurach, boiskach,  
 • modernizacja oświetlenia ( modernizacja lamp na oświetlenie LED) 
 • montaż słupów i masztów oświetleniowych  
 • podłączenie silników i maszyn 
 • wymiana styczników 
 • montaż i modernizacja układów sterowań  
 • mufy kablowe na niskim i średnim napięciu  
 • konserwacje stacji transformatorowych  
 • usuwanie awarii elektrycznych  
 • pomiary elektryczne odbiorowe, okresowe i kontrolne instalacji i urządzeń 

Instalacje Przemysłowe I Użyteczności Publicznej

Hale, biura, zakłady przemysłowe, magazyny

Montaż instalacji

 • montaż korytek i drabinek kablowych 
 • montaż instalacji w rurkach RL  
 • układanie kabli, wymiana kabli  
 • montaż rozdzielni wraz z osprzętem 
 • montaż oświetlenia na halach, biurach, boiskach,  
 • modernizacja oświetlenia ( modernizacja lamp na oświetlenie LED) 
 • montaż słupów i masztów oświetleniowych  
 • podłączenie silników i maszyn 
 • wymiana styczników 
 • montaż i modernizacja układów sterowań  
 • mufy kablowe na niskim i średnim napięciu  
 • konserwacje stacji transformatorowych  
 • usuwanie awarii elektrycznych  
 • pomiary elektryczne odbiorowe, okresowe i kontrolne instalacji i urządzeń 

Instalacje Przemysłowe

I Użyteczności Publicznej

Hale, biura, zakłady przemysłowe, magazyny

Montaż instalacji

 • montaż korytek i drabinek kablowych 
 • montaż instalacji w rurkach RL  
 • układanie kabli, wymiana kabli  
 • montaż rozdzielni wraz z osprzętem 
 • montaż oświetlenia na halach, biurach, boiskach,  
 • modernizacja oświetlenia ( modernizacja lamp na oświetlenie LED) 
 • montaż słupów i masztów oświetleniowych  
 • podłączenie silników i maszyn 
 • wymiana styczników 
 • montaż i modernizacja układów sterowań  
 • mufy kablowe na niskim i średnim napięciu  
 • konserwacje stacji transformatorowych  
 • usuwanie awarii elektrycznych  
 • pomiary elektryczne odbiorowe, okresowe i kontrolne instalacji i urządzeń