INSTALACJE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO

Domy jednorodzinne, zabudowa szeregowa,

budynki zabudowy wielorodzinnej

Montaż instalacji

 • montaż puszek elektroinstalacyjnych

 • montaż okablowania gniazd, oświetlenia, domofonów, antenowe 

 • montaż rozdzielni wraz z osprzętem 

 • podłączanie sprzętu AGD

Remont instalacji

 • wymiana kabli  

 • wymiana gniazd i wyłączników 

 • wymiana bezpieczników topikowych na zabezpieczenia nadprądowe  

 • wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  

Wykonanie przyłączy

 • montaż skrzynek licznikowych
 • ułożenie i podłączenie kabla
 • zgłoszenie instalacji do montażu licznika
 • podłączanie placów budowy

Pomiary elektryczne

 • pomiar rezystancji izolacji 
 • pomiar skuteczności zerowania 
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary uziemienia
 • pomiary natężenia oświetlenia 
 • pomiary silników i maszyn

INSTALACJE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO

Domy jednorodzinne, zabudowa szeregowa,

budynki zabudowy wielorodzinnej

Montaż instalacji

 • montaż puszek elektroinstalacyjnych

 • montaż okablowania gniazd, oświetlenia, domofonów, antenowe 

 • montaż rozdzielni wraz z osprzętem 

 • podłączanie sprzętu AGD

Remont instalacji

 • wymiana kabli  

 • wymiana gniazd i wyłączników 

 • wymiana bezpieczników topikowych na zabezpieczenia nadprądowe  

 • wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  

Wykonanie przyłączy

 • montaż skrzynek licznikowych
 • ułożenie i podłączenie kabla
 • zgłoszenie instalacji do montażu licznika
 • podłączanie placów budowy

Pomiary elektryczne

 • pomiar rezystancji izolacji 
 • pomiar skuteczności zerowania 
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary uziemienia
 • pomiary natężenia oświetlenia 
 • pomiary silników i maszyn

INSTALACJE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO

Domy jednorodzinne, zabudowa szeregowa,

budynki zabudowy wielorodzinnej

Montaż instalacji

 • montaż puszek elektroinstalacyjnych

 • montaż okablowania gniazd, oświetlenia, domofonów, antenowe 

 • montaż rozdzielni wraz z osprzętem 

 • podłączanie sprzętu AGD

Remont instalacji

 • wymiana kabli  

 • wymiana gniazd i wyłączników 

 • wymiana bezpieczników topikowych na zabezpieczenia nadprądowe  

 • wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  

Wykonanie przyłączy

 • montaż skrzynek licznikowych
 • ułożenie i podłączenie kabla
 • zgłoszenie instalacji do montażu licznika
 • podłączanie placów budowy

Pomiary elektryczne

 • pomiar rezystancji izolacji 
 • pomiar skuteczności zerowania 
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary uziemienia
 • pomiary natężenia oświetlenia 
 • pomiary silników i maszyn